přijďte si zahrát tenis, squash, nebo badminton Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ V

ZIMNÍ SEZONĚ 15.10.2018 - 12.5.2019

Při platbě můžete využít poukázek Sodexo, Unišek a Ticket. Dále lze využít výhod zákazníků MultiSport Benefit.

   

TENISOVÉ HALY PRACOVNÍ DNY   SOBOTY, NEDĚLE  
Hodina od-do Kč/hod.  Hodina od-do  Kč/hod. 

    

Nájemci (mimo TK Spartak)

06,30 - 08,00 330,-

 06,30 - 08,00

 300,-

08,00 - 14,00 360,-

 

08,00 - 21,00

 

350,-

14,00 - 17,00 400,-
17,00 - 21,00 430,-
21,00 - 22,00 330,- 21,00 - 22,00 300,-

   

SQUASH

PRACOVNÍ DNY SOBOTA, NEDĚLE
Hodina od-do Kč/hod. Hodina od-do Kč/hod

 

  Nájemci                                    

06,30 - 08,00

190,- 06,30 - 08,00

180,- 

08,00 - 15,00  210,- 08,00 - 21,00 210,-
15,00 - 21,00 240,-
21,00 - 22,00 190,- 21,00 - 22,00 180,-

    

BADMINTON

PRACOVNÍ DNY SOBOTA, NEDĚLE
Hodina od-do Kč/hod. Hodina od-do Kč/hod

 

  Nájemci                                    

06,30 - 08,00

190,- 06,30 - 08,00 180,-
08,00 - 15,00 220,- 08,00 - 21,00

220,-

 

15,00 - 21,00  250,-
21,00 - 22,00 190,- 21,00 - 22,00 180,-

 Při dlouhodobém pronájmu poskytujeme slevu z ceníkových cen a rezervujeme stálý termín pronájmu sportoviště (slevy viz.níže).

Ostatní ceny nájmu:

-tenisový nahrávací stroj ....... 100,-Kč/hod.

-raketa tenis ...........................100,-Kč/hod.

-raketa squash .......................  50,-Kč/hod.

-raketa badminton ..................  50,-Kč/hod.

-míček squash ........................ 10,-Kč/hod.

-míček badminton .................   30,-Kč/hod.

V případě poškození raket (mimo prasklý výplet), nájemce hradí způsobenou škodu v plné výši.

STORNO POPLATKY

V případě, že zákazník včas nezruší objednaný termín, budou mu účtovány storno poplatky. Účelem je snaha o uspokojení co největšího počtu zákazníků. Věříme, že poplatky nebudeme muset účtovat a proto Vás žádáme o spolupráci a pochopení tohoto opatření. 

 -storno poplatky budou zákazníkovi automaticky evidovány v případě, že objednaný termín nezruší v daném časovém rozmezí nebo vůbec v objednaném termínu nedorazí

-storno poplatky budou zákazníkovi při další návštěvě automaticky přičteny k platbě

Výše storno poplatků:

 • -storno poplatek se počítá z celkové částky dle ceníkových cen
 • -storno objednávky 24 hodin a déle ………….   poplatek 0%
 • -storno objednávky 6 až 24 hodin  ………….     poplatek ve výši 50%
 • -storno objednávky 1 až 6 hodin  …………….   poplatek 80%
 • -jestliže zákazník zruší objednávku méně než 1 hodinu předem nebo nedorazí a objednávku nezruší ………............................................................... poplatek 100%

 -v případě, že má recepční kontakt na zákazníka, zašle mu informaci o zaúčtování storno poplatku

Storno poplatek nebude účtován:

-pokud se podaří objednaný termín obsadit jiným zákazníkem

-v případě, že je volný alespoň jeden kurt na daném sportovišti

-dlouhodobých nájemců, kteří mají rezervován pevný termín, se storno poplatky netýkají. V případě, že termín pronájmu nezruší minimálně 24 hodin předem, tak jim nenáleží náhradní termín za nevyčerpané hodiny.

 

POSKYTOVANÉ SLEVY V ZIMNÍ SEZÓNĚ  2018-2019

1. Slevy nájemcům sportovišť formou kreditů 

Při zakoupení kreditu a jeho uhrazení v hotovosti, bude držiteli kreditu poskytnuta sleva z ceníkových cen nájmu sportoviště ve výši uvedené v tabulce níže.

Zásady poskytnutí slevy:

-nákup kreditu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou

-kredit je veden na jméno a je nepřenosný

-držitel kreditu si objednává pouze jednotlivé volné hodiny vždy maximálně na dva týdny dopředu

-držitel kreditu si nemůže rezervovat pevný termín jako dlouhodobý nájemce

-příslušná částka za nájem sportoviště je držiteli ihned z kreditu odepsána

-čerpání kreditu eviduje recepční a 1x měsíčně je výpis čerpání zaslán držiteli na jeho e-mail

-z kreditu nelze hradit ani část dlouhodobě rezervovaných hodin

-z kreditu nelze hradit ani část nájmu za uspořádání turnaje či jiné společné akce

 -kredit se slevou lze čerpat do 12.5.2019. Po tomto termínu lze nevyčerpanou část kreditu čerpat pouze bez slevy.

-kredit může být čerpán na jakékoliv sportoviště v areálu tj. tenis, squash nebo badminton

VÝŠE KREDITU

Sleva v %

Sleva celkem v Kč

2 000 Kč

10%

200,-

3 000 Kč

12%

360,-

4 000 Kč

14%

560,-

5 000 Kč

18%

900,-

 2. Sleva při úhradě nájmu na celou sezonu v hotovosti 

 

 

V případě, že nájemce uhradí rezervovanou hodinu(y) na celou letní sezónu předem a v hotovosti, bude mu poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny

Rezervaci pevného termínu řeší nájemce s výkonným ředitelem.  

3. Sleva členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ 

-Členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ se poskytuje sleva ve výši 10% ze základních ceníkových cen, na pronájem sportovišť na tenis, badminton a squash, v množství 1 kurt, max. 2 hod./den. 

-Sleva bude poskytnuta při úhradě v hotovosti nebo platební kartou. 

-Členové KPZ mohou slevy čerpat vždy na základě předložení průkazu člena Klubu pevného zdraví. 

-Poskytovatel má právo žádat po držiteli průkazu předložení průkazu totožnosti.

-Slevy nelze čerpat na úhradu: 

       a) hodin rezervovaných jako dlouhodobý nájem 

       b) hodin rezervovaných na uspořádání turnaje 

       c) na zapůjčení sportovního vybavení  

4. Slevy v rámci projektu „Rodinné pasy“ 

-projekt „Rodinné pasy“ je určen pro držitele pasu, kterými jsou rodiny s dětmi 

-držitelem pasu je rodič, jehož jméno je uvedeno na zadní straně karty 

-sleva se vztahuje na členy rodiny držitele (tj. rodiče a jejich děti) 

-počet dětí, na něž se sleva vztahuje, je uveden na Rodinném pasu 

-poskytovatel má právo žádat po držiteli průkaz totožnosti 

-podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné karty Rodinný pas 

-držiteli pasu bude poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny 

-sleva nájemci recepční odečte při úhradě nájmu v hotovosti nebo platební kartou 

 Výše uvedené slevy není možné kombinovat nebo sčítat, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí společnosti Teniscentrum.

 Zásady zapůjčení raket

 • Při zapůjčení raket vybíráme od nájemce vratnou zálohu 500,- Kč/ks.
 • Nájemce (ten, kdo si raketu půjčuje) si raketu převezme od recepční, zkontroluje její stav a převzetí podepíše v evidenci zápůjček na recepci.
 • Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození rakety (zlomení, prasklá hlava, prasklý krček, deformovaná hlava, promáčklina hlavy, promáčklina krčku, …) je povinen uhradit cenu rakety ve výši:

-squashová raketa ……..…     1.000,-Kč.

-badmintonová raketa ….          800,-Kč

-tenisová raketa ……………  1.000,-Kč                             

 • Cenu za poškození rakety je nájemce povinen uhradit ihned v hotovosti na recepci.
 • Po skončení hry zapůjčenou raketu předá zpět recepční.
 • Prasklý výplet nebo odloupnutá barva není závadou.

 Věříme, že stanovené zásady přispějí k ujednocení pravidel zápůjček raket a nijak neomezí naší vzájemnou spolupráci.

 

TENISCETRUM Jihlava, a.s. - přijďte si zahrát tenis a squash...