přijďte si zahrát tenis, squash, nebo badminton Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ V

ZIMNÍ SEZONĚ 15.10.2018 - 12.5.2019

Při platbě můžete využít poukázek Sodexo, Unišek a Ticket. Dále lze využít výhod zákazníků MultiSport Benefit.

   

TENISOVÉ HALY PRACOVNÍ DNY   SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY  
Hodina od-do Kč/hod.  Hodina od-do  Kč/hod. 

    

Nájemci (mimo TK Spartak)

06,30 - 08,00 330,-

 06,30 - 08,00

 300,-

08,00 - 14,00 360,-

 

08,00 - 21,00

 

350,-

14,00 - 17,00 400,-
17,00 - 21,00 430,-
21,00 - 22,00 330,- 21,00 - 22,00 300,-

   

SQUASH

PRACOVNÍ DNY SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY
Hodina od-do Kč/hod. Hodina od-do Kč/hod

 

  Nájemci                                    

06,30 - 08,00

190,- 06,30 - 08,00

180,- 

08,00 - 15,00  210,- 08,00 - 21,00 210,-
15,00 - 21,00 240,-
21,00 - 22,00 190,- 21,00 - 22,00 180,-

     Vážení hráči. V současné době jsou na obou kurtech squash závady, které nejsme schopni vlastními silami odstranit a tak se maximálně snažíme zajistit opravu dodavatelsky, ale zajistit dodavatele se daří jen obtížně. Snad dobrou zprávou je, že opravu podlahy kurtu provede dodavatel ve druhé polovině listopadu 2018. Na druhém kurtu došlo k závadě na skleněné stěně, kde drhne zavírání dveří. Obě tyto závady snižují komfort vás hráčů, za což se velice omlouváme. Jako kompenzaci upravujeme po dobu oprav ceníkové ceny dle tabulky výše a s okamžitou platností stanovujeme jednotnou ceny za pronájem kurtu squash v pracovních dnech i o sobotách a nedělích ve výši 180,-Kč/hod. V případě, že budete i nadále přes uvedené problémy kurty squash využívat vás žádáme o zvýšenou opatrnost.

     Děkujeme za pochopení. 

BADMINTON

PRACOVNÍ DNY SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY
Hodina od-do Kč/hod. Hodina od-do Kč/hod

 

  Nájemci                                    

06,30 - 08,00

190,- 06,30 - 08,00 180,-
08,00 - 15,00 220,- 08,00 - 21,00

220,-

 

15,00 - 21,00  250,-
21,00 - 22,00 190,- 21,00 - 22,00 180,-

 Při dlouhodobém pronájmu poskytujeme slevu z ceníkových cen a rezervujeme stálý termín pronájmu sportoviště (slevy viz.níže).

Ostatní ceny nájmu:

-tenisový nahrávací stroj ....... 100,-Kč/hod.

-raketa tenis ...........................100,-Kč/hod.

-raketa squash .......................  50,-Kč/hod.

-raketa badminton ..................  50,-Kč/hod.

-míček squash ........................ 10,-Kč/hod.

-míček badminton .................   30,-Kč/hod.

V případě poškození raket (mimo prasklý výplet), nájemce hradí způsobenou škodu v plné výši.

STORNO POPLATKY

V případě, že zákazník včas nezruší objednaný termín, budou mu účtovány storno poplatky. Účelem je snaha o uspokojení co největšího počtu zákazníků. Věříme, že poplatky nebudeme muset účtovat a proto Vás žádáme o spolupráci a pochopení tohoto opatření. 

 -storno poplatky budou zákazníkovi automaticky evidovány v případě, že objednaný termín nezruší v daném časovém rozmezí nebo vůbec v objednaném termínu nedorazí

-storno poplatky budou zákazníkovi při další návštěvě automaticky přičteny k platbě

Výše storno poplatků:

 • -storno poplatek se počítá z celkové částky dle ceníkových cen
 • -storno objednávky 24 hodin a déle ………….   poplatek 0%
 • -storno objednávky 6 až 24 hodin  ………….     poplatek ve výši 50%
 • -storno objednávky 1 až 6 hodin  …………….   poplatek 80%
 • -jestliže zákazník zruší objednávku méně než 1 hodinu předem nebo nedorazí a objednávku nezruší ………............................................................... poplatek 100%

 -v případě, že má recepční kontakt na zákazníka, zašle mu informaci o zaúčtování storno poplatku

Storno poplatek nebude účtován:

-pokud se podaří objednaný termín obsadit jiným zákazníkem

-v případě, že je volný alespoň jeden kurt na daném sportovišti

-dlouhodobých nájemců, kteří mají rezervován pevný termín, se storno poplatky netýkají. V případě, že termín pronájmu nezruší minimálně 24 hodin předem, tak jim nenáleží náhradní termín za nevyčerpané hodiny.

 

POSKYTOVANÉ SLEVY V ZIMNÍ SEZÓNĚ  2018-2019

1. Slevy nájemcům sportovišť formou kreditů 

Při zakoupení kreditu a jeho uhrazení v hotovosti, bude držiteli kreditu poskytnuta sleva z ceníkových cen nájmu sportoviště ve výši uvedené v tabulce níže.

Zásady poskytnutí slevy:

-nákup kreditu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou

-kredit je veden na jméno a je nepřenosný

-držitel kreditu si objednává pouze jednotlivé volné hodiny vždy maximálně na dva týdny dopředu

-držitel kreditu si nemůže rezervovat pevný termín jako dlouhodobý nájemce

-příslušná částka za nájem sportoviště je držiteli ihned z kreditu odepsána

-čerpání kreditu eviduje recepční a 1x měsíčně je výpis čerpání zaslán držiteli na jeho e-mail

-z kreditu nelze hradit ani část dlouhodobě rezervovaných hodin

-z kreditu nelze hradit ani část nájmu za uspořádání turnaje či jiné společné akce

 -kredit se slevou lze čerpat do 12.5.2019. Po tomto termínu lze nevyčerpanou část kreditu čerpat pouze bez slevy.

-kredit může být čerpán na jakékoliv sportoviště v areálu tj. tenis, squash nebo badminton

VÝŠE KREDITU

Sleva v %

Sleva celkem v Kč

2 000 Kč

10%

200,-

3 000 Kč

12%

360,-

4 000 Kč

14%

560,-

5 000 Kč

18%

900,-

 2. Sleva při úhradě nájmu na celou sezonu v hotovosti 

 

 

V případě, že nájemce uhradí rezervovanou hodinu(y) na celou letní sezónu předem a v hotovosti, bude mu poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny

Rezervaci pevného termínu řeší nájemce s výkonným ředitelem.  

3. Sleva členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ 

-Členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ se poskytuje sleva ve výši 10% ze základních ceníkových cen, na pronájem sportovišť na tenis, badminton a squash, v množství 1 kurt, max. 2 hod./den. 

-Sleva bude poskytnuta při úhradě v hotovosti nebo platební kartou. 

-Členové KPZ mohou slevy čerpat vždy na základě předložení průkazu člena Klubu pevného zdraví. 

-Poskytovatel má právo žádat po držiteli průkazu předložení průkazu totožnosti.

-Slevy nelze čerpat na úhradu: 

       a) hodin rezervovaných jako dlouhodobý nájem 

       b) hodin rezervovaných na uspořádání turnaje 

       c) na zapůjčení sportovního vybavení  

4. Slevy v rámci projektu „Rodinné pasy“ 

-projekt „Rodinné pasy“ je určen pro držitele pasu, kterými jsou rodiny s dětmi 

-držitelem pasu je rodič, jehož jméno je uvedeno na zadní straně karty 

-sleva se vztahuje na členy rodiny držitele (tj. rodiče a jejich děti) 

-počet dětí, na něž se sleva vztahuje, je uveden na Rodinném pasu 

-poskytovatel má právo žádat po držiteli průkaz totožnosti 

-podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné karty Rodinný pas 

-držiteli pasu bude poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny 

-sleva nájemci recepční odečte při úhradě nájmu v hotovosti nebo platební kartou 

 Výše uvedené slevy není možné kombinovat nebo sčítat, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí společnosti Teniscentrum.

 Zásady zapůjčení raket

 • Při zapůjčení raket vybíráme od nájemce vratnou zálohu 500,- Kč/ks.
 • Nájemce (ten, kdo si raketu půjčuje) si raketu převezme od recepční, zkontroluje její stav a převzetí podepíše v evidenci zápůjček na recepci.
 • Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození rakety (zlomení, prasklá hlava, prasklý krček, deformovaná hlava, promáčklina hlavy, promáčklina krčku, …) je povinen uhradit cenu rakety ve výši:

-squashová raketa ……..…     1.000,-Kč.

-badmintonová raketa ….          800,-Kč

-tenisová raketa ……………  1.000,-Kč                             

 • Cenu za poškození rakety je nájemce povinen uhradit ihned v hotovosti na recepci.
 • Po skončení hry zapůjčenou raketu předá zpět recepční.
 • Prasklý výplet nebo odloupnutá barva není závadou.

 Věříme, že stanovené zásady přispějí k ujednocení pravidel zápůjček raket a nijak neomezí naší vzájemnou spolupráci.

 

TENISCETRUM Jihlava, a.s. - přijďte si zahrát tenis a squash...