OPĚT OTEVŘENO 8:00 - 20:00 REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

Pracovní příležitosti

 

Obchodní společnost

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

 

Představenstvo obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

vyhlašuje

výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice výkonného ředitele obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

 

 

 • místo výkonu práce Jihlava
 • výkon funkce na dobu neurčitou, zkušební lhůta 3 měsíce
 • předpokládaný termín nástupu dohodou po ukončení výběrového řízení srpen – září 2020

 • Předpoklady:
 • ekonomické vzdělání
 • doložená praxe v řídící funkci
 • občanská a trestní bezúhonnost

 • Požadavky:

 • odborné
 • přehled o zásadách řízení obchodní společnosti (ideálně akciové společnosti)
 • znalost problematiky provozování sportovního zařízení výhodou
 • rámcová znalost legislativy

 • ostatní
 • organizační schopnosti, velmi dobré komunikační, prezentační a řídící dovednosti
 • dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, odolnost vůči stresu
 • samostatnost, vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita, spolehlivost
 • zájem o další rozvoj a vzdělávání
 • schopnost týmové práce
 • strategické a analytické myšlení s důrazem na zodpovědnost
 • znalost světového jazyka (AJ, NJ) výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Znalost práce na PC – MS Office

 • Nabízíme:
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • benefity pro zaměstnance
 • příspěvek na stravování
 • služební automobil i pro soukromé použití, mobilní telefon a notebook
 • 5 týdnů dovolené

 • Písemná přihláška do výběrového řízení:
 • musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní adresu je-li odlišná od místa trvalého pobytu, telefonní číslo a emailovou adresu, datum a podpis zájemce,
 • k přihlášce zájemce připojí:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením,
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • motivační dopis na téma: Řízení a rozvoj společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
 • Přihlášku v označené obálce „Výběrové řízení na ředitele společnosti“ doručí zájemce na adresu: TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava. Nejpozději do 30. 6. 2020 do 12:00 hodin.


 • Bližší informace o obsazované pozici podá člen představenstva společnosti Mgr. Petr Ryška tel.: 603 570 701, e-mail: petr.ryska@jihlava-city.cz