OPĚT OTEVŘENO 8:00 - 20:00 REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

 CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ 

Letní Sezóna 1. 5. 2020 - 11. 10. 2020

VENKOVNÍ TENISOVÉ KURTY
PONDĚLÍ - PÁTEK SOBOTY, NEDĚLE
Čas od - do Kč/hod. Čas od - do Kč/hod.
06:00 - 14:00 100,-

                               

6:00 - 21:00

                                         

 

130,-

14:00 - 17:00 180,-
17:00 - 20:00 200,-
20:00 - 21:00 130,-

 

TENISOVÉ HALY
PONDĚLÍ - NEDĚLE
Čas od - do Kč/hod. 
6:00 - 22:00 280,-
Cena pro nájemce, kteří již zaplatili za venkovní kurt 150,-

   

SQUASH
PONDĚLÍ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE
Čas od - do Kč/hod. Čas od - do Kč/hod
6:00 - 15:00 190,-

 

6:00 - 22:00

 

190,-

15:00 - 20:00 230,-
20:00 - 22:00 190,-

    

BADMINTON
PONDĚLÍ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE
Čas od - do Kč/hod. čas od - do Kč/hod
6:00 - 15:00 190,-

 

6:00 - 22:00

 

190

15:00 - 20:00 240,-
20:00 - 22:00 190,-

 Při dlouhodobém pronájmu poskytujeme slevy z ceníkových cen a rezervujeme stálý termín pronájmu sportoviště (slevy viz.níže).

Při platbě můžete využít poukázek Sodexo, Unišek a Ticket. Dále lze využít plateb kartou MultiSport Benefit (mimo platby za nájem tenisových kutrů v halách), Edenred a SODEXO. 

 

Ostatní ceny nájmu

 

tenisový nahrávací stroj

100,-Kč/hod

raketa tenis

100,-Kč/hod

raketa squash

50,-Kč/hod

raketa badminton

50,-Kč/hod

míček squash

10,-Kč/hod

míček badminton

30,-Kč/hod

V případě poškození raket (mimo prasklý výplet), nájemce hradí způsobenou škodu v plné výši.

STORNO POPLATKY

V případě, že zákazník včas nezruší objednaný termín, budou mu účtovány storno poplatky. Účelem je snaha o uspokojení co největšího počtu zákazníků. Věříme, že poplatky nebudeme muset účtovat a proto Vás žádáme o spolupráci a pochopení tohoto opatření. 

 -storno poplatky budou zákazníkovi automaticky evidovány v případě, že objednaný termín nezruší v daném časovém rozmezí nebo vůbec v objednaném termínu nedorazí

-storno poplatky budou zákazníkovi při další návštěvě automaticky přičteny k platbě

Výše storno poplatků

 

storno poplatek se počítá z celkové částky dle ceníkových cen

storno objednávky 24 hodin a déle

poplatek 0%

storno objednávky 6 až 24 hodin

poplatek ve výši 50%

storno objednávky 1 až 6 hodin

poplatek 80%

jestliže zákazník zruší objednávku méně než 1 hodinu předem nebo nedorazí a objednávku nezruší

poplatek 100%

 

-dlouhodobým nájemcům, kteří mají rezervován pevný termín, se storno poplatky netýkají. V případě, že termín pronájmu nezruší minimálně 24 hodin předem, tak jim nenáleží náhradní termín za nevyčerpané hodiny.

 

POSKYTOVANÉ SLEVY V LETNÍ SEZÓNĚ 2020

1. Slevy nájemcům sportovišť formou kreditů 

Při zakoupení kreditu a jeho uhrazení v hotovosti, bude držiteli kreditu poskytnuta sleva z ceníkových cen nájmu sportoviště ve výši uvedené v tabulce níže.

Zásady poskytnutí slevy:

-nákup kreditu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou

-kredit je veden na jméno a je nepřenosný

-držitel kreditu si objednává pouze jednotlivé volné hodiny vždy maximálně na dva týdny dopředu

-držitel kreditu si nemůže rezervovat pevný termín jako dlouhodobý nájemce

-příslušná částka za nájem sportoviště je držiteli ihned z kreditu odepsána

-čerpání kreditu eviduje recepční a 1x měsíčně je výpis čerpání zaslán držiteli na jeho e-mail

-z kreditu nelze hradit ani část dlouhodobě rezervovaných hodin

-z kreditu nelze hradit ani část nájmu za uspořádání turnaje či jiné společné akce

 -kredit se slevou lze čerpat do 11. 10. 2020. Po tomto termínu lze nevyčerpanou část kreditu čerpat pouze bez slevy.

-kredit může být čerpán na jakékoliv sportoviště v areálu tj. tenis, squash nebo badminton

VÝŠE KREDITU

Sleva v %

Sleva celkem v Kč

2 000 Kč

15%

300,-

3 000 Kč

20%

600,-

4 000 Kč

25%

1 000,-

 2. Sleva při úhradě nájmu na celou sezonu v hotovosti 

 V případě, že nájemce uhradí rezervovanou hodinu(y) na celou letní sezónu předem a v hotovosti, bude mu poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny

Rezervaci pevného termínu řeší nájemce s výkonným ředitelem.  

3. Sleva členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ 

-Členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ se poskytuje sleva ve výši 10% ze základních ceníkových cen, na pronájem sportovišť na tenis, badminton a squash, v množství 1 kurt, max. 2 hod./den. 

-Sleva bude poskytnuta při úhradě v hotovosti nebo platební kartou. 

-Členové KPZ mohou slevy čerpat vždy na základě předložení průkazu člena Klubu pevného zdraví. 

-Poskytovatel má právo žádat po držiteli průkazu předložení průkazu totožnosti.

-Slevy nelze čerpat na úhradu: 

       a) hodin rezervovaných jako dlouhodobý nájem 

       b) hodin rezervovaných na uspořádání turnaje 

       c) na zapůjčení sportovního vybavení  

4. Slevy v rámci projektu „Rodinné pasy“ 

-projekt „Rodinné pasy“ je určen pro držitele pasu, kterými jsou rodiny s dětmi 

-držitelem pasu je rodič, jehož jméno je uvedeno na zadní straně karty 

-sleva se vztahuje na členy rodiny držitele (tj. rodiče a jejich děti) 

-počet dětí, na něž se sleva vztahuje, je uveden na Rodinném pasu 

-poskytovatel má právo žádat po držiteli průkaz totožnosti 

-podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné karty Rodinný pas 

-držiteli pasu bude poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny 

-sleva nájemci recepční odečte při úhradě nájmu v hotovosti nebo platební kartou 

 Výše uvedené slevy není možné kombinovat nebo sčítat, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí společnosti Teniscentrum.

 Zásady zapůjčení raket

  • Při zapůjčení raket vybíráme od nájemce vratnou zálohu 500,- Kč/ks.
  • Nájemce (ten, kdo si raketu půjčuje) si raketu převezme od recepční, zkontroluje její stav a převzetí podepíše v evidenci zápůjček na recepci.
  • Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození rakety (zlomení, prasklá hlava, prasklý krček, deformovaná hlava, promáčklina hlavy, promáčklina krčku, …) je povinen uhradit cenu rakety ve výši:                            

squashová raketa

1.000,-Kč

badmintonová raketa

800,-Kč

tenisová raketa

1.000,-Kč

  • Cenu za poškození rakety je nájemce povinen uhradit ihned v hotovosti na recepci.
  • Po skončení hry zapůjčenou raketu předá zpět recepční.
  • Prasklý výplet nebo odloupnutá barva není závadou.

 Věříme, že stanovené zásady přispějí k ujednocení pravidel zápůjček raket a nijak neomezí naši vzájemnou spolupráci.