Areál otevřen od 7:00 do 20:00 hod REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

 CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ 

Letní sezóna 10.05. 2021 - 10.10. 2021

VENKOVNÍ TENISOVÉ KURTY
PONDĚLÍ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE
Časové pásmo od - do Kč / hod. Časové pásmo od - do Kč / hod.
6:00 - 14:00 100

 

6:00 - 21:00

 

130

14:00 - 16:00 180
16:00 - 20:00 200
20:00 - 21:00 130

   

TENISOVÉ HALY
Časové pásmo od - do Kč / hod.
6:00 - 22:00 300

 

SQUASH
PONDĚLÍ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE
Časové pásmo od - do Kč / hod. Časové pásmo od - do Kč / hod
6:00 - 15:00 190

 

6:00 - 22:00

 

190

15:00 - 20:00 230
20:00 - 22:00 190

    

BADMINTON
PONDĚLÍ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE
Časové pásmo od - do Kč / hod. Časové pásmo od - do Kč / hod
  6:00 - 15:00 190

 

6:00 - 22:00

 

190

15:00 - 20:00 240
20:00 - 22:00 190

 Při dlouhodobém pronájmu poskytujeme slevy z ceníkových cen a rezervujeme stálý termín pronájmu sportoviště (slevy viz.níže).

Při platbě můžete využít poukázek Sodexo, Unišek a Ticket. Dále lze využít plateb kartou MultiSport Benefit (mimo platby za nájem tenisových kutrů v halách), Edenred a SODEXO. 

 

Ostatní ceny nájmu

 

tenisový nahrávací stroj

100 Kč/hod

raketa tenis

100 Kč/hod

raketa squash

50 Kč/hod

raketa badminton

50 Kč/hod

míček squash

10 Kč/hod

míček badminton

30 Kč/hod

V případě poškození raket (mimo prasklý výplet), nájemce hradí způsobenou škodu v plné výši.

STORNO POPLATKY

 • V případě, že zákazník včas nezruší objednaný termín, budou mu účtovány storno poplatky. Účelem je snaha o uspokojení co největšího počtu zákazníků. Věříme, že poplatky nebudeme muset účtovat a proto Vás žádáme o spolupráci a pochopení tohoto opatření. 
 • storno poplatky budou zákazníkovi automaticky evidovány v případě, že objednaný termín nezruší v daném časovém rozmezí nebo vůbec v objednaném termínu nedorazí
 • storno poplatky budou zákazníkovi při další návštěvě automaticky přičteny k platbě
Výše storno poplatků

 

storno poplatek se počítá z celkové částky dle ceníkových cen

storno objednávky 24 hodin a déle

poplatek 0%

storno objednávky 6 až 24 hodin

poplatek ve výši 50%

storno objednávky 1 až 6 hodin

poplatek 80%

jestliže zákazník zruší objednávku méně než 1 hodinu předem nebo nedorazí a objednávku nezruší

poplatek 100%

 

 • dlouhodobým nájemcům, kteří mají rezervován pevný termín, se storno poplatky netýkají. V případě, že termín pronájmu nezruší minimálně 24 hodin předem, tak jim nenáleží náhradní termín za nevyčerpané hodiny.

 

POSKYTOVANÉ SLEVY V LETNÍ SEZÓNĚ 2021

1. Slevy nájemcům sportovišť formou kreditů 

Při zakoupení kreditu a jeho uhrazení v hotovosti, bude držiteli kreditu poskytnuta sleva z ceníkových cen nájmu sportoviště ve výši uvedené v tabulce níže.

Zásady poskytnutí slevy:

 • nákup kreditu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou
 • kredit je veden na jméno a je nepřenosný
 • držitel kreditu si objednává pouze jednotlivé volné hodiny vždy maximálně na dva týdny dopředu
 • držitel kreditu si nemůže rezervovat pevný termín jako dlouhodobý nájemce
 • příslušná částka za nájem sportoviště je držiteli ihned z kreditu odepsána
 • čerpání kreditu eviduje recepční a 1x měsíčně je výpis čerpání zaslán držiteli na jeho e-mail
 • z kreditu nelze hradit ani část dlouhodobě rezervovaných hodin
 • z kreditu nelze hradit ani část nájmu za uspořádání turnaje či jiné společné akce
 • kredit může být čerpán na jakékoliv sportoviště v areálu tj. tenis, squash nebo badminton

VÝŠE KREDITU

Sleva v %

Sleva celkem     Kč

2 000 Kč

3

60

3 000 Kč

4

120

4 000 Kč

6

240

5 000 Kč
8
400

 2. Sleva při úhradě nájmu na celou sezonu v hotovosti 

 V případě, že nájemce uhradí rezervovanou hodinu(y) na celou letní sezónu předem a v hotovosti, bude mu poskytnuta sleva 10%  z ceníkové ceny

Rezervaci pevného termínu řeší nájemce s výkonným ředitelem.  

3. Sleva členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ (pouze do konce roku 2020)

Členům „Klubu pevného zdraví VZP ČR“ se poskytuje sleva ve výši 10% ze základních ceníkových cen, na pronájem sportovišť na tenis, badminton a squash, v množství 1 kurt, max. 2 hod./den. 

 • Sleva bude poskytnuta při úhradě v hotovosti nebo platební kartou. 
 • Členové KPZ mohou slevy čerpat vždy na základě předložení průkazu člena Klubu pevného zdraví. 
 • Poskytovatel má právo žádat po držiteli průkazu předložení průkazu totožnosti.

Slevy nelze čerpat na úhradu: 

       a) hodin rezervovaných jako dlouhodobý nájem 

       b) hodin rezervovaných na uspořádání turnaje 

       c) na zapůjčení sportovního vybavení  

4. Slevy v rámci projektu „Rodinné pasy“ 

 • projekt „Rodinné pasy“ je určen pro držitele pasu, kterými jsou rodiny s dětmi 
 • držitelem pasu je rodič, jehož jméno je uvedeno na zadní straně karty 
 • sleva se vztahuje na členy rodiny držitele (tj. rodiče a jejich děti) 
 • počet dětí, na něž se sleva vztahuje, je uveden na Rodinném pasu 
 • poskytovatel má právo žádat po držiteli průkaz totožnosti 
 • podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné karty Rodinný pas 
 • držiteli pasu bude poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny 
 • recepční odečte slevu nájemci pouze při platbě v hotovosti nebo platební kartou
 •  Výše uvedené slevy není možné kombinovat nebo sčítat, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí společnosti Teniscentrum.

 Zásady zapůjčení raket

 • Při zapůjčení raket vybíráme od nájemce vratnou zálohu 500,- Kč/ks.
 • Nájemce (ten, kdo si raketu půjčuje) si raketu převezme od recepční, zkontroluje její stav a převzetí podepíše v evidenci zápůjček na recepci.
 • Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození rakety (zlomení, prasklá hlava, prasklý krček, deformovaná hlava, promáčklina hlavy, promáčklina krčku, …) je povinen uhradit cenu rakety ve výši:                            

squashová raketa

1.000,-Kč

badmintonová raketa

800,-Kč

tenisová raketa

1.000,-Kč

 • Cenu za poškození rakety je nájemce povinen uhradit ihned v hotovosti na recepci.
 • Po skončení hry zapůjčenou raketu předá zpět recepční.
 • Prasklý výplet nebo odloupnutá barva není závadou.