Areál otevřen od 7:00 do 22:00 hod REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

Ceny za pronájem sportovišť

Zimní sezóna 11. 10. 2021 - 8. 05. 2022

VENKOVNÍ TENISOVÉ KURTY Venkovní tenisové kurty
pondělí - pátek sobota, neděle
Časové pásmo od - do Kč / hod. Časové pásmo od - do Kč / hod.
6:00 - 14:00 100

6:00 - 21:00

130

14:00 - 16:00 180
16:00 - 20:00 200
20:00 - 21:00 130

 

Tenisové haly
pondělí - pátek sobota, neděle
Časové pásmo od - do Kč / hod. Časové pásmo od - do Kč / hod.
7:00 - 9:00 350 7:00 - 9:00 330

9:00 - 13:00

400 9:00 - 13:00 380
13:00 - 16:00 480

13:00 - 16:00

380

16:00 - 20:00 520 16:00 - 20:00 380
20:00 - 22:00 430 20:00 - 22:00 330

 

Squash
pondělí - pátek sobota, neděle
Časové pásmo od - do Kč / hod. Časové pásmo od - do Kč / hod
7:00 - 15:00 220

6:00 - 22:00

220

15:00 - 20:00 290
20:00 - 22:00 220

 

Badminton
pondělí - pátek sobota, neděle
Časové pásmo od - do Kč / hod. Časové pásmo od - do Kč / hod
  6:00 - 15:00 250

6:00 - 22:00

 

250

15:00 - 20:00 290
20:00 - 22:00 250

Při dlouhodobém pronájmu poskytujeme slevy z ceníkových cen a rezervujeme stálý termín pronájmu sportoviště (slevy viz. níže).

Při platbě můžete využít poukázek Sodexo, Unišek a Ticket. Dále lze využít plateb kartou MultiSport Benefit (mimo platby za nájem tenisových kutrů v halách), Edenred a SODEXO. 

Ostatní ceny nájmu

 

tenisový nahrávací stroj

100 Kč/hod

raketa tenis

100 Kč/hod

raketa squash

50 Kč/hod

raketa badminton

50 Kč/hod

míček squash

10 Kč/hod

míček badminton

30 Kč/hod

V případě poškození raket (mimo prasklý výplet), nájemce hradí způsobenou škodu v plné výši.

Storno poplatky

 • V případě, že zákazník včas nezruší objednaný termín, budou mu účtovány storno poplatky. Účelem je snaha o uspokojení co největšího počtu zákazníků. Věříme, že poplatky nebudeme muset účtovat a proto Vás žádáme o spolupráci a pochopení tohoto opatření. 
 • storno poplatky budou zákazníkovi automaticky evidovány v případě, že objednaný termín nezruší v daném časovém rozmezí nebo vůbec v objednaném termínu nedorazí
 • storno poplatky budou zákazníkovi při další návštěvě automaticky přičteny k platbě
Výše storno poplatků

 

storno poplatek se počítá z celkové částky dle ceníkových cen

storno objednávky 24 hodin a déle

poplatek 0%

storno objednávky 6 až 24 hodin

poplatek ve výši 50%

storno objednávky 1 až 6 hodin

poplatek 80%

jestliže zákazník zruší objednávku méně než 1 hodinu předem nebo nedorazí a objednávku nezruší

poplatek 100%

 • dlouhodobým nájemcům, kteří mají rezervován pevný termín, se storno poplatky netýkají. V případě, že termín pronájmu nezruší minimálně 24 hodin předem, tak jim nenáleží náhradní termín za nevyčerpané hodiny.

Poskytnuté slevy v letní sezóně 2021

1. Slevy nájemcům sportovišť formou kreditů 

Při zakoupení kreditu a jeho uhrazení v hotovosti, bude držiteli kreditu poskytnuta sleva z ceníkových cen nájmu sportoviště ve výši uvedené v tabulce níže.

Zásady poskytnutí slevy:

 • nákup kreditu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou
 • kredit je veden na jméno a je nepřenosný
 • držitel kreditu si objednává pouze jednotlivé volné hodiny vždy maximálně na dva týdny dopředu
 • držitel kreditu si nemůže rezervovat pevný termín jako dlouhodobý nájemce
 • příslušná částka za nájem sportoviště je držiteli ihned z kreditu odepsána
 • čerpání kreditu eviduje recepční a 1x měsíčně je výpis čerpání zaslán držiteli na jeho e-mail
 • z kreditu nelze hradit ani část dlouhodobě rezervovaných hodin
 • z kreditu nelze hradit ani část nájmu za uspořádání turnaje či jiné společné akce
 • kredit může být čerpán na jakékoliv sportoviště v areálu tj. tenis, squash nebo badminton

Výše kreditu

Sleva v %

Sleva celkem     Kč

2 000 Kč

3

60

3 000 Kč

4

120

4 000 Kč

6

240

5 000 Kč
8
400

2. Sleva při úhradě nájmu na celou sezonu v hotovosti 

 V případě, že nájemce uhradí rezervovanou hodinu(y) na celou letní sezónu předem a v hotovosti, bude mu poskytnuta sleva 8 %  z ceníkové ceny

Rezervaci pevného termínu řeší nájemce s výkonným ředitelem.

Slevy nelze čerpat na úhradu

 1. hodin rezervovaných jako dlouhodobý nájem 
 2. hodin rezervovaných na uspořádání turnaje
 3. na zapůjčení sportovního vybavení  

4. Slevy v rámci projektu „Rodinné pasy“ 

 • projekt „Rodinné pasy“ je určen pro držitele pasu, kterými jsou rodiny s dětmi 
 • držitelem pasu je rodič, jehož jméno je uvedeno na zadní straně karty 
 • sleva se vztahuje na členy rodiny držitele (tj. rodiče a jejich děti) 
 • počet dětí, na něž se sleva vztahuje, je uveden na Rodinném pasu 
 • poskytovatel má právo žádat po držiteli průkaz totožnosti 
 • podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné karty Rodinný pas 
 • držiteli pasu bude poskytnuta sleva 10% z ceníkové ceny 
 • recepční odečte slevu nájemci pouze při platbě v hotovosti nebo platební kartou
 • Výše uvedené slevy není možné kombinovat nebo sčítat, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí společnosti Teniscentrum.

Zásady zapůjčení raket

 • Při zapůjčení raket vybíráme od nájemce vratnou zálohu 500,- Kč/ks.
 • Nájemce (ten, kdo si raketu půjčuje) si raketu převezme od recepční, zkontroluje její stav a převzetí podepíše v evidenci zápůjček na recepci.
 • Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození rakety (zlomení, prasklá hlava, prasklý krček, deformovaná hlava, promáčklina hlavy, promáčklina krčku, …) je povinen uhradit cenu rakety ve výši:                            

squashová raketa

1.000,-Kč

badmintonová raketa

800,-Kč

tenisová raketa

1.000,-Kč

 • Cenu za poškození rakety je nájemce povinen uhradit ihned v hotovosti na recepci.
 • Po skončení hry zapůjčenou raketu předá zpět recepční.
 • Prasklý výplet nebo odloupnutá barva není závadou.