Práce u nás Po-Pá: 7:00 - 21:00
So: 7:00 - 17:00
Ne: 14:00 - 21:00
Rezervace +420 607 183 578

Drobečková navigace

Úvod > Pozvánka na VH

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava                                                                                                    

 

                                                                                       Pozvánka

                                                            na řádnou valnou hromadu společnosti

                                                                    TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

                                                   se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

 

                       představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením stanov společnosti

                                                                                   na den 19.05.2023

 

                                                                 řádnou valnou hromadu společnosti

                                    Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 8:00 hod

 

Prezentace akcionářů: od 7:45 hod.

Program:
     1. Zahájení

     2. Volba orgánů valné hromady

     3. Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti za rok 2022

         Vyjádření představenstva a dozorčí rady bude prezentováno na zasedání Valné hromady.

     4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2022, projednání Výroční zprávy společnosti a Zprávy o vztazích.

         Rozhodnutí o uhrazení ztráty, stanovení tantiem a dividend.

         Vyjádření představenstva a dozorčí rady bude prezentováno na jednání Valné hromady.

      5. Závěr

Materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 8:00 – 15:00 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat elektronicky nebo v sídle společnosti.

 

V souladu se stanovami společnosti má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce. Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

 

 

V Jihlavě dne 19. 4. 2023

 

                                                                                               

předseda představenstva

Ing. Vojtěch Prchal, v.r.